Belangrijke stap op weg naar nieuw openbaar stadspark

Belangrijke stap op weg naar nieuw openbaar stadspark

BREDA – De gemeente Breda koopt het voormalige kazerneterrein Seelig-zuid van het Rijksvastgoedbedrijf. Dat biedt de gemeente de kans om van Seelig-zuid een openbaar stadspark te maken en de rivier de Nieuwe Mark door te trekken tot aan de Vredenburchsingel. Het college van B&W heeft de koopovereenkomst vastgesteld, deze wordt dit najaar ondertekend. De feitelijke levering van het terrein is uiterlijk medio 2024.

Seelig-zuid
Het afgelopen jaar zijn de gesprekken met het ministerie van Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf geïntensiveerd. Het college stelde zich op het standpunt dat voordat de schop de grond in gaat voor de eerste fase van de Nieuwe Mark, zekerheid moest worden verkregen over de verwerving van Seelig-zuid. Nu Defensie en Rijksvastgoedbedrijf overeenstemming hebben over het op termijn verplaatsen van de nog aanwezige activiteiten, is de weg vrijgemaakt om de koopovereenkomst te gaan sluiten.

Seelig-zuid is onderdeel van het beschermd stadsgezicht vanwege de grote open groene ruimte en de monumentale bebouwing. De zogenoemde ‘witte huisjes’ zijn aangewezen als rijksmonument. Ongeveer de helft van de huisjes is nog verhuurd als woning. Deze huurcontracten worden gerespecteerd.

Open planproces
Het college vraagt de gemeenteraad dit najaar om een krediet te verstrekken voor de aankoop. Dit najaar start ook een open planproces met omgeving en stad om samen te bepalen hoe dit gebied ingericht gaat worden. Voor dit proces willen we gebruik maken van de Europese subsidieregeling Urbact Health & Greenspace.

Deel dit bericht

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *