Ontwikkelagenda toont noodzakelijke investeringen in Openbaar Vervoer

BREDA – De groei van de bevolking, de enorme woningbouwopgave en een duurzame leefomgeving vragen de komende jaren om concrete besluiten op het gebied van mobiliteit. Begin 2019 presenteerden de OV-sector, decentrale overheden en het Rijk gezamenlijk het Toekomstbeeld OV 2040. Daarin werden de belangrijkste contouren van het openbaar vervoer van de toekomst geschetst zodat…
Lees verder